רעיה מהימנא: התוועדות נשים לרגל היום הגדול והקדוש ג' תמוז

ערב היום הגדול והקדוש יום הילולת כ"ק אדוננו מורינו ורבינו התכנסו נשות חב"ד ומקורבות להאזין לסיפור חיה של מרת ווייס.
היא שיתפה את קהל המשתתפות הרחב בגלגול הדרך מחסידות תולדות אהרון אל חיק חסידות חב"ד ואל התורה והדרך שהנחיל הרבי נשי"ד.
התיאורים החיים על ההכוונה וההשגחה העליונה שהובילה לאורך הדרך כמו גם ההרגשה והסיפוק הנפשי על ההגעה לצור מחצבת הנשמה החסידית – חיזקו את כולן.

בר חלבי עשיר פינק את המשתתפות והיווה 'דלק' גשמי להתוועדות שנחרתה עמוק בלב המשתתפות.

בהחלטות טובות ובאיחול נרגש נפרדה כל אחת מרעותה –
ונזכה זען זי'ך מיט' ן רבי'ן דא למטה מי' טפחים תיכף ומיד ממש!