שותפות

תרומתך חשובה להרחבת הפעילות
בזכותך נצליח להאיר את העולם ואת ליבו של כל אחד/ת

באורו של הרבי , שחינך לאהבת חינם ודאגה לזולת בגשמיות ורוחניות
והפצת מעיינות התורה והחסידות

המוסד מוכר לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה

בחר את הדרך הנוחה עבורך

העברה בנקאית

פרטי חשבון להעברה
בנק פועלים 12
סניף 446
חשבון 94552
על שם בית מנחם רמת בית שמש ג'

אשראי

דף סליקה מאובטח

paypal

תרומה ישירה

ליצירת קשר

מסמכי העמותה

מסמכי יסוד של פעילות חוקית ואמינה של עמותת – בית מנחם רמת בית שמש ג' (ע"ר)