זמני תפילות

שבת פרשת תזריע-מצורע

18:30

כניסת השבת

19:48

צאת השבת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

18:55

ערבית

19:35
21:30

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה

18:55

קבלת שבת

19:40

שחרית

8:00
10:00

מנחה

18:40

ערבית

19:48