זמני תפילות

שבת פרשת וישב

15:57

כניסת השבת

17:15

צאת השבת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

16:25

ערבית

17:05

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה

16:20

קבלת שבת

17:15

שחרית

8:00
10:00
10:45

מנחה

16:20

ערבית

17:15