זמני תפילות

שבת פרשת במדבר

18:58

כניסת השבת

20:19

צאת השבת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

19:25

ערבית

20:05

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה

19:25

קבלת שבת

20:05

שחרית

8:00
10:00

מנחה

19:20

ערבית

20:19