זמני תפילות

שבת פרשת בהעלותך

19:09

כניסת השבת

20:31

צאת השבת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

19:40

19:50

ערבית

20:20

ניתן להצטרף למנייני התפילה בזאל הישיבה

שחרית

9:15

מנחה

13:45

ערבית

21:30

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה

19:40

קבלת שבת

20:10

שחרית

7:30
10:00

מנחה

19:30

ערבית

20:31