זמני תפילות

שבת פרשת חוקת

19:08

כניסת השבת

20:30

צאת השבת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

19:40

ערבית

20:20
21:30

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה

19:40

קבלת שבת

20:20

שחרית

8:00
10:00

מנחה

19:30

ערבית

20:30