זמני תפילות

שבת פרשת תצוה

16:53

כניסת השבת

18:10

צאת השבת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

17:15

ערבית

17:55

ניתן להצטרף למנייני התפילה בזאל הישיבה

שחרית

9:15

מנחה

13:40

ערבית

18:50

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה

17:20

קבלת שבת

18:00

שחרית

9:15

מנחה

17:05

ערבית

18:10

לתרומת זכר למחצית השקל