מגדלור חב"ד

בית שמש

לתרומת זכר למחצית השקל

הזמנת כבוד:

בשנת תשע"ד יצא הרב בנימין מנדלסון עם משפחתו לפעול בשליחות הרבי, ולהקים את בית חב"ד ברמת בית שמש ג'.

על בית חב"ד אפשר לומר שזהו מקום שבו התקיים בפשטות "הזורעים בדמעה". למעלה משנה התקיימו התפילות בביתו הפרטי של הרב מנדלסון עם קשיים גדולים, וב"ה "הניצנים נראו בארץ" בית חב"ד הגיע למקום זמני גדול ונאה, ועוד חזון למועד לבנין 770 ברמב”ש ג’.

בחודשים האחרונים נפתח בהצלחה גדולה "כולל ערב" ובית הכנסת מלא מידי ערב בשיעורי תורה וחברותות בנגלה וחסידות. ונוסד ארגון חסד מיוחד "חסדי שיינא", לרווחת אנ"ש והמקורבים, הן לעזרה כספית והן לסיוע בתחומים נוספים מתוך התגייסות של חברי הקהילה ובנות הקהילה, לעזרה הדדית.

בית חב"ד פעיל במגוון תחומים, ומהווה כתובת לכל יהודי ולכל עניין.

הרבי

בי"א ניסן 1902, בניקולייב שברוסיה נולד לגאון המקובל רבי לוי יצחק ולאשתו הרבנית חנה, בנם מנחם מענדל. לימים, גדל הבן והוכר בכינויו הרבי מליובאוויטש.

בי' שבט 1950, לאחר תחנונים רבים מאלפי חסידים, קיבל עליו הרבי את הנהגת תנועת חב"ד. תוך זמן קצר, התפתחו מוסדות חב"ד ברחבי העולם, בקנה מידה בל יתואר. לפי ההוראות שיצאו ממרכז חב"ד השוכן בברוקלין, הפצת היהדות קיבלה מושגים חדשים, ונפתחו בתי חב"ד באלפי מדינות, ערים, קמפוסים ושכונות.