התוועדות נשים לציון הסתלקות הרבנית – האישה שמאחורי המנהיג

מוצאי שבת משפטים
התאספו עשרות נשים
בבית משפחת בן עטר

גברת מירי בורושנסקי שליחת הרבי לרמת אשכול ירושלים, הרצתה והנגישה את מורשת המופת של הרבנית. כיצד הרבנית גיבתה ותמכה ברבי מאחורי הקלעים והקריבה את זמנה הפרטי כדי שהרבי יוכל להנהיג את עדת החסידים. צניעותה והשקפתה שהועלו על נס חיזקו את המתוועדות לצעוד בעקבות אורחותיה ובגידול בית חסידי ערכי אמיתי