ותחיינה! התוועדות נשים מרוממת לרגל ח"י באלול

משפחת רוזנברג אירחה ברוחב לב את נשות קהילת חב"ד לערב שכולו חיות והתרוממות לרגל הולדת המאורות הבעש"ט ואדמו"ר הזקן.
רבקי חן – שליחת חב"ד במכללת אשקלון דיברה על הדרך להחדרת חיות בבית.
ניגוני שמחה נוגנו ברוב רגש על ידי שירה לינשה וקהל המשתתפות פצח בשירה שהדהדה בלבבות עוד הרבה אחרי שהסתיימה ההתוועדות.