ותחיינה! התוועדות נשים מרוממת לרגל ח"י באלול

משפחת רוזנברג אירחה ברוחב לב את נשות קהילת חב"ד לערב שכולו חיות והתרוממות לרגל הולדת המאורות הבעש"ט ואדמו"ר הזקן.
רבקי חן – שליחת חב"ד במכללת אשקלון דיברה על הדרך להחדרת חיות בבית.
ניגוני שמחה נוגנו ברוב רגש על ידי שירה לינשה וקהל המשתתפות פצח בשירה שהדהדה בלבבות עוד הרבה אחרי שהסתיימה ההתוועדות.

לתרומת זכר למחצית השקל