התייסדות תומכי תמימים רמב"ש ג' בשכונת המלך

התייסדות תומכי תמימים בתרועה רמה: הישיבה הגדולה של רמב"ש ג התחילה זמן אלול בשכונת המלך

ישיבת תות"ל ליובאוויטש 'תפארת ישראל' הישיבה לדוברי אנגלית שתפתח את שעריה לאחר החגים בהיכל ביהכנ"ס וביהמ"ד בית חב"ד ברמת בית שמש ג', הכריזה על התייסדותה במשכנה הראשוני בקראון הייטס – שכונת המלך – ברוקלין ניו יורק.


"עשרות תלמידי הישיבה, התמימים היקרים, התכנסו באולם ששכרנו בשכונה ופצחו בקול תורה וחסידות." משתף הרה"ח הרב חיים מוס שליט"א ראש הישיבה, "בתאריך שבו ייסד האדמו"ר הרש"ב את ישיבת האם, ישבת תומכי תמימים בליובאוויטש ראינו לנכון להקים את הישיבה בבירת חב"ד העולמית ליד בית חיינו 770 בכוונה לנצל את זמן אלול המסוגל, לטעינת כוחות ושאיבה מהאנרגיות העוצמתיות של שכונת המלך כדי להגיע בכל המרץ והיכולות לעיר התורה והחסידות בית שמש תותב"א"


כאמור, תלמידי הישיבה כבר שוקדים בלהט בתורה וחסידות ונרגשים ומצפים למעבר המתוכנן לרמה ג'.