תקנה ישנה – תכנית חדשה

תכנית אמירת תהילים נושאת פרסים וממתקים לילדי הקהילה מתחילה בשבת המברכים הנוכחית.
ביוזמת חברים מהקהילה נפתחת תכנית מיוחדת לילדים שתערך בכל שבת מברכים; התכנית תנוהל ע"י חברינו ר' מענדי ברוד שי'.
החל מהשעה 9:00 ועד 9:45 בבוקר יום השבת יתאספו הילדים בבית הכנסת ויאמרו את כל ספר התהילים כפי תקנת האדמו"ר הקודם הרבי הריי"צ שהנהיג לומר השכם בבוקר את כל ספר התהילים בכל שבת בה מברכים את החודש.
הכיבוד והממתקים נתרמו השבת על ידי משפחת סטרול לזכות הצלחתם ותודתנו נתונה להם.

כל הילדים מוזמנים!