שישו ושמחו בשמחת הישיבה: הכנסת ספר תורה

הכנסת ספר תורה לישיבת תות"ל ברמת בית שמש ג'

הכנסת ספר התורה נערכה בתרומת הרב יונתן קושנר לעילוי נשמת אמו ע"ה. למשפחת קושנר מקום חם לתלמידי הישיבה והם טורחים תמיד להזמינם לאירוח ולשבתות כמו גם דאגה כנה לכל צרכיהם. ספר התורה שנכנס לישיבה על ידי המשפחה הוא סגירת מעגל מרגש בין המשפחה לישיבה. תלמידי התמימים רקדו כל הלילה ושמחו בשמחת התורה יחד עם חברי הקהילה ותושבי השכונה