ללא מנוחה אל תוך הלילה: רשמים ממעמד הסליחות העוצמתי

במוצאי מנוחה ליל סליחה ראשון מוצאי שבת התכנסה קהילת חב"ד ברמת בית שמש ג' להתוועדות חסידית שמטרתה המרכזית 'להגיע מתנדנדים ומוכנים לסליחות'.
כל חברי הקהילה וגם מעגליהם הקרובים ישבו לאמירת לחיים לצד שולחנות ערוכים כיד המלך.
'שבת אחים גם יחד' התחזקו כולם נגנו והתעוררו. איחלו מלב אל לב אחד לשני שיזכה להיכנס כראוי לשנה החדשה מתוך הסתדרות נכונה בכל העניינים בגשמיות וברוחניות.

את המעמד הוביל הרב חיים אליהו גלוכובסקי שליט"א המרא דאתרא של הקהילה שהרצה מעומקה של תורת החסידות ועל הוראות רבותינו לימים הנוראים והמיוחדים, ימי הסליחות. משפיע הקהילה וראש ישיבת 'מעיינות' בירושלים הרה"ח אלחנן כהן התוועד והשפיע על הנוכחים ועורר לקבל החלטות לשנה החדשה.

קצת אחרי חצות בגלישה מתנדנדת מהתוועדות מרטיטת הלבבות ומערערת שיווי המשקל, החלו כולם באמירת הסליחות. החזן ובעל התפילה הרב יוסף יצחק רבינוביץ שליט"א עורר בקולו בנוסח התפילה המיוחד והותיר רושם עז בקרב כולם.