שמחת בית השואבה המרכזית

"מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" – שמחת בית השואבה המרכזית של חב"ד בעיר עם שמחה פרידמן ודיוידי נחשון >>> הפרטים המלאים