מודים למתנדבות: פרשת שמות בסימן שפרה ופועה

לרגל שבת פרשת שמות המצוינת בסימן המיילדות שפרה ופועה,

מוענקות ערכות "פינוק אישיות" לכל המתנדבות הפעילות בארגון שפרה ופועה ברמב"ש ג'

שמתמסרות לתמוך ביולדות עם ארוחות בוקר עשירות ועזרה עם הילדים.

תודה מעומק הלב לפעילות היקרות ❣