בנינו ערבים בעדינו!

כינוס הקהל וקריאת עשרות הדברות להורים וילדים

בבית כנסת חב"ד רמת בית שמש ג'
יום שישי חג השבועות
בשעה 17:30