שי הערכה על ההתמסרות לצמיחת הקהילה:

כל אחד מחברי קהילת חב"ד ברמה הוזמן על ידי שליח הרבי הרב בנימין מנדלסון שליט"א לקבל ערכת שי לראש השנה כביטוי לתמיכה הרצופה בקהילה.

בלחיצת ידיים איחלו כולם שהשנה הבעל"ט תמשיך את השגשוג והגדילה, והשותפות רק תגבר ותעמיק.