סדר היום הגדול יו"ד שבט ה'תשפ"ג

יום שלישי אור ליו"ד שבט
17:40
– תפילת ערבית (מנין נוסף בישיבה בשעה 18:50)
לאחר מכן חזרה על מאמר "באתי לגני" אותיות א-ב

יום רביעי יו"ד שבט
אמירת פרק תניא, ונתינת צדקה למוסדות הרבי
9:00 – תפילת שחרית מנין מרכזי (מנינים נוספים בשעות 6:00, 7:00, 8:00, 8:30, 9:30, 10:00)
לאחר מכן חזרה על מאמר "באתי לגני" אותיות ג-ד
כתיבת פ"נ, אמירת משניות, חיזוק הפצת היהדות והמעינות

17:00 – תפילת מנחה (מנין נוסף בישיבה בשעה 15:15) נתינת צדקה למוסדות הרבי לפני התפילה
לאחר התפילה חזרה על מאמר "באתי לגני" אות ה' ואמירת פרק תניא

בשעה 20:30
התוועדות מרכזית
עם הרה"ח הרב יעקב גולדשמיד שליט"א
מראשי ישיבת תות"ל המרכזית כפר חב"ד

לתרומה למגדלור חב"ד לחץ כאן