זמני היום לחג הפורים

שעות התפילות לחג הפורים:

ערב פורים – תענית אסתר
מחצית השקל
מנחה וקריאת התורה – 17:10
ערבית וצאת הצום – 18:00

יום פורים
שחרית –
10:30 – 9:30 – 8:30 – 7:30 – 6:30
מנחה –
13:30 – 12:30

קריאת מגילה – כל שעה Non stop

ליל פורים:
21:30 – 20:30 – 18:10

יום הפורים:
11:00 – 10:00 – 9:00 – 8:00 – 7:00

עזרת נשים פתוחה