"ומבית לפרוכת": תפילת שחרית בשבוע 'ראש השנה לחסידות'

"ומבית לפרוכת": תפילת שחרית של יום ראשון בשבוע 'ראש השנה לחסידות' נערכה כשאת המתפללים עוטף פרגוד מלכותי שנתלה לכבוד אירועי חג-החגים החסידי.

אמת מה נהדר.

היכונו להתוועדויות העוצמתיות!