איש לרעהו: חברי הקהילה באמירת לחיים עם השליח

כטוב לבם ביין הם במהלך יום הפורים עלו חברי הקהילה וידידיה אל בית השליח הרב בנימין מנדלסון לאמירת לחיים הדדית. באיחולים ברוח החג – 'נהפוך הוא' בכל המצטרך!
מתוך שמחה הפורצת את כל ההגבלות והגלות