פתיחת שנת הלימודים ב"ליגה של מעון"

בהנהלת המעון מברכים את הילדים וההורים לשנת לימודים מוצלחת ופוריה

כתיבה וחתימה טובה