משנכנס אדר – מרבים באחדות הקהילה

חברי הקהילה היקרים!!

משנכנס אדר – מרבים באחדות הקהילה

שמחים לעדכן שהחל משבת הקרובה – שבת ר"ח אדר
מאחדים את 3 המניינים של שבת בבוקר

תודה רבה לצוות הגבאים, ולכל המסייעים בתנופה הקהילתית החדשה
(פרטים מלאים בימים הקרובים)

שיעורי חסידות בקבוצות – תפילות והתוועדויות יחד