לפנים מחדר: התוועדות ג' תמוז מטלטלת עם בנו של מזכיר הרבי

בליל שישי, בהיכל בית הכנסת, לצד שולחנות עמוסים בכל טוב – צולנט, קוגלים, חלות המוציא ופארבייסן בשפע – בהפקתו המסורה של השליח לרמה הרב בנימין מנדלסון שליט"א, הסב לשולחן הכבוד הרב מנחם מענדל גרונר שליט"א מראשי ישיבת תות"ל קרית גת.

הרב גרונר סחף את הקהל למסע אל גן עדן העליון החסידי, שיתף מעשיות מכלי ראשון על ניסים שהתגלגלו לפנים מחדר, וגילויים אלוקיים נדירים – ישועות והדרכות ועורר את הקהל להתחזק בהתקשרות לרבי.
אותם ניסים וברכות שהתגלו בשנות ההוד, קיימים וביתר תוקף גם כיום. הרבי ממשיך להנהיג ולהדריך את המקושרים אליו ועדת החסידים איננה יתומה. עם זאת זועקים אנו בלב נשבר רבי עד מתי? דלאי גלות!
רוצים אנו לחזות בפני מלך.

ונזכה זען זיך מיטן רבין דא למטה מי' טפחים תיכף ומיד ממש!