נר שלישי ושלושה שחקנים: מחזמר מרתק לילדי הקהילה

מחזמר מרתק לילדי הקהילה המחיז את סיפור הנס וריתק את ילדי השכונה

הילדים שהגיעו להיכל בית כנסת חב"ד לא הכירו אותו. תפאורה שמדמה את תקופת החשמונאים חיפתה על הכל. מיד לכשהתיישבו הגיחו על הבמה שחקנים מאופרים ולבושים בלומדי תורה במחתרת וכך התפתחה הצגה שלאורכה ישבו הילדים בדממה מרתקת.

ר' מנחם שרון המוכשר מפיק המחזמר החדיר בקהל הילדים את ערכי ההתמסרות ללימוד התורה ואת ההודאה לה' על חסדיו הגדולים.
לסיום נערכה הפעלה ותכנית חווייתית נושאת פרסים והילדים התפזרו מאושרים ומאירים לבתיהם