ליל סדר קהילתי

כל דכפין ייתי למגדלור:
חב"ד רמת בית שמש ג מזמינה את כולם לליל הסדר 'ברוב עם' בהיכל הבית חב"ד

מוזמנים לליל סדר קהילתי בהנחיית השליח הרב בנימין מנדלסון