פתיחת שנה בליגה: ראש העיר בליווי נציגי ציבור סיירו ב'ליגה של מעון'

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך יחד עם חברי סייעת הציונות הדתית בית שמש
ה"ה נתי גבאי, ישראל מנדלסון ואלישיב גוטמן ערכו ביקור במעונות 'ליגה של מעון' והתרשמו מההשקעה בילדים והמקום המטופח.
"דור העתיד של העיר – נמצא בידיים טובות" סיכמו.