קירור עשרת אלפים

כשידידנו ר' שמואל סטרול נכנס להיכל התפילה והרגיש שהמזגנים עייפים ממאמצי הקירור הקיציים,

הוא הזמין את אריה גלנט שהעניק למערכת המיזוג טיפול יסודי שבסיומו המזגנים עובדים כמו במקפיא!

עכשיו שיעורי התורה והחסידות, התפילות וההתוועדות יהיו באווירה קרירה ונעימה.

תודה ר' שמואל על הדאגה לחברי הקהילה!