יחד עם אלפי השלוחים בהשתטחות בציון הק'

כולנו מכירים את התמונות מכינוס השלוחים, התמונות שמשדרות את עוצמת מפעל השליחות של הרבי. אם אלה התמונות מאלפי השלוחים עומדים יחד לתמונה המרכזית בחזית בית חיינו – 770, תמונות ממעמד הבאנקעט העוצמתי ועוד.

אבל ללא ספק רגעי השיא של כינוס השלוחים הם ביום שישי בשעת בוקר מוקדמת, אז באים כל השלוחים יחד להשתטח על הציון הק'. נכנסים בקבוצות זה אחר זה, ועומדים יחד בעת הקראת הפ"נ הכללי עליו חתמו אלפי השלוחים שהגיעו להשתתף בכינוס העולמי אצל הרבי.