"א מחיה! להגיע למקור ולשאוב כוחות." רשמים מנסיעת הקהילה לחצרות קודשינו

רשמים מנסיעת הקהילה לחצרות קודשינו לרגל שבת מברכים חודש אדר בשנת הקהל

בצוותא, כאיש אחד בלב אחד, הקהילה נסעה להקהל. למעלה משני מניינים המריאו לחצרות קודשינו יחד עם רב הקהילה הרב חיים אליהו גלוכובסקי והשליח הרב בנימין מנדלסון. היה זה מסע קהילתי לרבי בשנת הקהל והחברים חוו שבוע עמוס וגדוש ברוחניות ובגשמיות החל מביקור בספריית ליובאוויטש, חדר השידורים והמשך בלימוד בחברותות רצוף ומתוק של שעות ארוכות בזאל 770.
רגעי השיא היו בהיכנסות אל הקודש פנימה, אל הד' אמות באוהל הקדוש, לשפוך צקון לחש ולהעתיר בעד היקרים ואתגרי החיים.
בשבת מברכים התארחו החברים בבית משפחת מטוסוב שאירחה בלב רחב ובשפע גשמי.
ב770 תפסו החברים שולחן גדול אליו ישבו והתוועדו בלהט ובדיבוק חברים לאורך כל יום השבת. שם על ספסלי העץ בבית חיינו הרגישו כולם איך 'ההקהל' פועל בהם ומחדיר בהם אהבה ואחווה חסידית אמיתית.
רוויי חוויות וטועני מצברים נחתו החברים ברמה, מלאי החלטות טובות להמשיך את הצוותא וההקהל גם בחיי הקהילה.
התודה נתונה לחברי הקהילה היקרים שאירגנו והפיקו במקצועיות את הנסיעה: ר' לוי מוסקוף שי' ור' משה רבינוביץ שי'.