עם כל הכוחות עם כוחות הביטחון: הדלקה מרכזית במכללת השוטרים

כבר כמסורת, יצאו נציגים מקהילת חב"ד ברמת בית שמש ג' בהובלת השליח הרב בנימין מנדלסון שליט"א אל המכללה הלאומית לשוטרים שעל יד בית שמש.

שם, הודלקה החנוכיה בהשתתפות המונית של שוטרים, ולאחר כך פרצו כולם בריקודים סוערים כשהשנה שואבים עוד יותר כוחות ואור כדי לגבור על החושך ולהכריע את המערכה של ארץ ישראל.