בודקים! את התפילין והמזוזות

לאור הוראת הרבי לחודש אלול:

בדיקת תפילין ומזוזות ע"י סופר יר"ש בחב"ד רמת בית שמש ג'

שני ורביעי 9:00-12:00

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!