ב'וזרח השמש' כולנו בבית שמש

התוועדות חסידים לרגל היום הבהיר והקדוש – הילולת כ"ק אדמו"ר הריי"צ וקבלת נשיאות כ"ק אדמו"ר נשי"ד – יו"ד בשבט.

מוזמנים להתוועדות מרתקת עם הרה"ח הרב יעקב גולדשמיד מראשי ישיבת תות"ל המרכזית בכפר חב"ד בהיכל הבית חב"ד.

יום רביעי י' שבט
20:30
רח' חבקוק הנביא 7, בית שמש

"מיר האבן א רבי!"
מצפים לראותכם.