"בית שמש תעמדו על הרגליים"

חב"ד רמת בית שמש ג' יוצגה בכבוד על ידי השליח המסור הרב בנימין מנדלסון שי' שהשתתף בכנס שלוחי הרבי לארץ הקודש שנערך בערב קבלת נשיאות כ"ק אדמו"ר נשי"ד י"א שבט