שלוש הווי חזקה: פתיחת שנה שלישית בישיבת תות"ל

בישיבת חב"ד רמת בית שמש ג' – תומכי תמימים ליובאוויטש 'תפארת ישראל', פתחו את שנת הלימודים כשהזאל הומה מפה לפה.

"הצמיחה משמחת – צמיחה בכמות וצמיחה באיכות, רואים את השינוי החיובי בתמימים" מסרה הנהלת הישיבה.

הרב בנימין מנדלסון שליח הרבי לרמה התכבד לברך את התמימים בהתוועדות הקבלת פנים ופתח בהודיה לה' יתברך על הגדילה המפליאה "מפחות מ 3 שנים ומספר הבחורים בישיבה הוכפל, ישנו ביקוש עצום מכל רחבי תבל של תמימים המעוניינים להתקבל לישיבה החשובה.

"רואים במוחש את ברכת הרבי" ציין בהתרגשות.