בערבו של היום הבהיר ב' ניסן יום הילולת האדמו"ר הרש"ב נ"ע, התכנסו חברי הקהילה להתוועדות מיוחדת לציון היום. המשפיע הרב חיים דוד וילהלם הפליא לספר ולדבר על עומק תורת הרבי הרש"ב והשקפתו המהפכנית שתורגמה בין השאר לייסוד ישיבת תומכי תמימים שמאז נהייתה לאימפריית החינוך של חסידות חב"ד.
הנוכחים ניגנו וקיבלו החלטות טובות שיכניסו אותם ברגל ימין לחודש הגאולה.