ניטעו היסודות: התוועדות מיוחדת לרגל הילולת האלטער רבי

התוועדות מרובת משתתפים לרגל כ"ד בטבת הילולת מייסד חסידות חב"ד האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי. התוועד הרב רייצעס שהפליא לדבר על גדולת היום ועל דרך חסידות חב"ד אותה התווה המייסד וששתל רבים מיסודותיה בספר התניא – התורה שבכתב של החסידות. גם השליח הרב בנימין מנדלסון שהשתתף, ציין את היסודות שנטעה עבודת השליחות בשכונה שפירותיה נקצרים כעת בשמחה.