הזמנה להתוועדות כ"ב שבט

הערב אצלכן בסלון >>
התוועדות נשים מרוממת ומיוחדת

מצפות לראותכן
נשי חב"ד בית שמש