התוועדות לרגל יום ההולדת-ההסתלקות-הגאולה של האדמו"ר האמצעי

לרגל היום המיוחד התכנסו חברי הקהילה בביתו של ר' חמי גדול שאירח ברוחב לב ובשפע גדול, כדי לציין את הימים החשובים של האדמו"ר האמצעי רבי דובער מליובאוויטש. הרב ברוך קפלן התוועד על אופי הנהגת ותורת האדמו"ר האמצעי שהחסידות הייתה אצלו כ'רחובות הנהר' ובעומק ייחודי. היה מחבר את החסידות לחיי היום-יום עד כדי כך שזכה הוא […]