לציון הילולת 'הרמב"ם החסידי': התוועדות קהילתית בין מנחה לערבית

לרגל הההילולא של כ"ק אדמו"ר הרש"ב שהסתלק לגנזי מרומים בב' ניסן, התכנסו לצד שולחנות ערוכים חברי הקהילה ומקורבים כדי להתוועד ולציין את פטירתו של הנשיא החמישי לבית חב"ד. "אני עולה למעלה ואת הכתבים משאיר עבורכם" צוואתו קיבלה משנה תוקף לאחר שהמשתתפים קיבלו על עצמם להוסיף בלימוד תורת החסידות ובהנהגה מפיצת-אור לפי דרכו.