ההיכל היה צר מלהכיל: י"ט כסלו

מאות התדפקו אל בית חב"ד ברמת בית שמש ג' לרגל י"ט בכסלו לטעום מתורת החסידות עם הרב שניאור אשכנזי | טעימה.

מאות רבות עלו אל המגדלור החבד"י ברמב"ש ג'. התוועדות הענק לרגל י"ט כסלו הפכה כבר לקביעות שנתית של התקבצות מכל הסביבה ומכל הקהלים לטעום מאור תורת החסידות.

אורח הכבוד-המשפיע הראשי של הערב, הרב שניאור אשכנזי שליט"א, נשא נאומים חוצבי להבות על מהות היום, על גודל הנס, על המתנה שקיבלנו ושמה חסידות ועל דרכים לטפטף מאבן המלך אל תוך החיים. האולם היה עמוס מפה לפה, אנשים עמדו גם במעברים והחלונות נפתחו לקהל המקיפים. מנסיון השנים הוכן יציע נוסף בעזרת הנשים לשתף קהל נוסף בהתוועדות ומשהתמלא גם הוא, הסתפקו אחרים בשידור הישיר אל חצר בית הכנסת. ראש לשכת ראש העיר, מר נתי גבאי שזו לו מסורת להשתתף בהתוועדות, שיתף בהתרגשותו מההשתתפות המגוונת וחסרת ההיבדלות ואיחל שהקהילה תזכה במהרה למבנה קבע רחב ומכובד שיוכל להעצים את אור המגדלור חוצה חוצה.

כמו כן הוא הודה לשליח הרבי לרמב"ש ג'- הרב בנימין מנדלסון שפועל מסביב לשעון ולשנה להביא את אור החסידות לכל פינה בעיר וציין בשבח את חבר מועצת העיר ר' ישראל מנדלסון מחזיק תיק פיתוח העיר שמנצל את מעמדו לעזור ולקדם את צרכי הקהילה והתושבים. עמוק אחרי חצות תורים של אנשים עצרו את הרב אשכנזי מלעזוב כשהם מביעים בפנים נרגשות את רשמיהם מהערב ומשתפים בהחלטות הטובות שקיבלו.
גוט יום טוב!