ברוב פאר: ישיבת 'תפארת ישראל' התוועדה יחד עם הקהילה

ברוב פאר: ישיבת חב"ד תומכי תמימים ליובאוויטש -'תפארת ישראל' רמת בית שמש ג' התוועדה יחד עם הקהילה לרגל י"ט כסלו
אורח ההתוועדות היה הרה"ג הרב י"י קופרמן.
התוועדות שנערכה באנגלית התקיימה בהיכל בית הכנסת חב"ד שלבש חג בווילנות ותפאורה לכבוד שרשרת האירועים והתוועדויות של חג החגים י"ט-כ' בכסלו.
גוט יום טוב!