שרשרת אירועי י"ט כסלו

מוזמנים!!!

🎸🎻🥂🍷🍾
לשרשרת אירועים
לכבוד ר"ה לחסידות
יט' כסלו💫✨

החג אשר בו:
"אור וחיות נפשנו – ניתן לנו"

📌יום ראשון –
התוועדות חגיגית לנשים!
סביב שולחנות ערוכים

📌יום שני –
ההתוועדות המרכזית לגברים!
עם נטילת ידיים וסעודת מצווה

📌יום שלישי –
התוועדות מדהימה לילדים
עם צייר עולמי שימחיש ויצייר
את סיפור החג