מחברותא לאתערותא: התוועדות התמימים והחברותות

מחברותא לאתערותא: התמימים של ישיבת תומכי תמימים רמת בית שמש ג' – 'תפארת ליובאוויטש' הזמינו את החברותות שלהם להתוועדות רבתית לרגל חג-החגים החסידי

תלמידי התמימים של ישיבת 'תפארת ליובאוויטש' שבמשך כל השנה לומדים חסידות בחברותות עם הישיבות דוברי האנגלית בעיר, הזמינו את חבריהם לספסל להתוועדות לרגל הימים הבהירים י"ט כ' כסליו – יום גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו.
נכחו בחורים מישיבות – 'לב התורה', 'ראשית' ו'אשרינו'.
במשא המרכזי כובד המרצה המפורסם הרב מאיר לוינגר ולאחרי זה הלכה והתרוממה האווירה עד שנהייתה סוערת והמשתתפים יצאו בריקודים, שמחים ומודים על הזכות והאפשרות לרוות מיינה של פנימיות התורה – תורת החסידות.

כולם יצאו מצויידים בהחלטות טובות להתמיד ולהעמיק בלימוד החסידות ולצעוד בדרכי החסידות בתקווה חזקה לקירוב הגאולה – הכללית – האמיתית והשלמה בקרוב ממש!