התוועדות לציון היום הבהיר ח"י באלול נערכה בחצר בית הכנסת

התוועדות מיוחדת לרגל הולדת המאורות הגדולים נערכה בחצר בית הכנסת חב"ד רמת בית שמש ג', כשאליו מתקבצים מכל האיזור קהל מגוון שצמא לשמוע ולטעום מתורת מנהיגי תנועת החסידות.

הרב שלמה ליפש שליט"א שליח הרבי ורב היישוב כפר אחים הוביל את ההתוועדות בדיבור על מהות ומעלת היום ותיבל בסיפורים והשקפה חסידית.

ההתוועדות עוררה וחיזקה את המשתתפים שיצאו חדורים בגישה החסידית על חודש התשובה, הרחמים והסליחות.