מתחממים יחד: השתתפות שיא בלימוד אבות ובנים

למרות מזג האוויר החורפי, הקור החיצוני והגשמים, בבית הכנסת כל אלה לא הורגשו כלל.

עם צאת השבת, ולאחר שכל אחד הבדיל בביתו, התאספו אבות ובניהם לשעת איכות של לימוד בצוותא.