מתכיפין סיום לגאולה

מסיום לגאולה:
הציבור הקדוש מוזמן להתוועדות מיוחדת לציון יום הבהיר יב' חג' תמוז, יום השחרור ממאסר של האדמו"ר הקודם כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע. ההתוועדות תעמוד בסימן סיום הרמב"ם מחזור המ' והתחלת מחזור המא'.
משחרור להפצת המעיינות, מסיום מחזור הרמב"ם להתחלה חדשה. יתוועד וישפיע מאמרותיו הרה"ח הרב חיים הלל רסקין שליט"א רב קהילת חב"ד מרכז פתח תקווה.

יום רביעי י"ג תמוז
20:30
בית חב"ד חבקוק הנביא 7 רמב"ש ג'
הכניסה חופשית!