לצלילי פריטת הגיטרה: התוועדות י"ב י"ג תמוז

לצלילי פריטת הגיטרה: השתתפות רבתית בהתוועדות י"ב י"ג תמוז לרגל חג הגאולת כ"ק אדמו"ר הריי"צ ממאסר.

כבכל מועד חסידי, התכנסו חברי הקהילה, ידידים ומקורבים להתוועדות חסידית לציון יום גאולת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ממאסר.

במשך שעות ישבו סביב שולחנות עמוסים בכל טוב, כאשר אמן הרגש ובעל המנגן ממשפחת הלווים – ר' ראובן הורביץ מביתר עילית, מרתק את המתוועדים בסיפורים חסידיים וניגוני נשמה לקול צלילי הגיטרה, לצד אמירת 'לחיים'.

על ארגון ההתוועדות היה אמון שליח הרבי ומנהל בית חב"ד ברמת בית שמש ג' – הרב בנימין מנדלסון.