122 מצות שמורות לכוחות השמירה

ערב יום הולדתו ה 122 של הרבי
זכו חברי קהילת חב"ד רמת בית שמש ג'

לחלק 122 שלישית מצות שמורות לליל הסדר
לכוחות הביטחון במכללה הלאומית לשוטרים

תודה מיוחדת לרכזי מבצע מצה לשוטרים
הד"ר הרב יצחק בן עטר ור' לוי מוסקופ