התוועדות פעילה: קבלת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשי"ד

התוועדות פעילה: קבלת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשי"ד צויינה על ידי עשרות רבות בהתוועדות אל תוך הלילה

ציבור גדול המונה עשרות רבות של אנשים, מקרוב ומרחוק הגיע להסתופף בקירוב חסידים בהיכל הבית חב"ד להתוועד ולהתרומם לרגל היום הבהיר והקדוש י"א שבט, יום בו זרחה שמשו של נשיא דורנו.

הרב יעקב גולדשמיד מראשי ישיבת תות"ל המרכזית בכפר חב"ד פתח באומרו שהתוועדות שונה מהרצאה כיוון שהיא משתפת את הקהל ומהווה הזדמנות חסידים לחיזוק הדדי.
ר' חיים אייזנברג חבר הקהילה היקר ניצח על הפארבייסן עם מטעמי דגים ומגוון סלטים שתדלקו את הפן הגשמי – הרגיעו את 'הבהמית' ואיפשרו ל'אלוקית' להתחבר.
כמו בכל יומא דפגרא גם על הפקת ויוזמת ההתוועדות נתונה התודה לשליח הרבי לרמת בית שמש ג' הרב בנימין מנדלסון שי' שמסור ונתון לשליחותו של הנשיא.
בשעות הקטנות והלבנות של הלילה עדיין נראה האור, השולחנות רעדו מהלמות האגרופים והקירות רטטו מסילסולי הניגונים.
אחר חצות הגיעה תגבורת – בחורי הישיבה מלאי המרץ נדחקו בין הספסלים והוסיפו מלקחם אל חילופי החיזוקים.

לקראת עלות, יצאו כולם מתנודדים ברגליים אך ישרים בלב, ספוגים בחום התקשרות לנשיא הדור, מלאי תקווה שבאור מלך תחזינה עינינו תיכף ומיד ממש.
אמן.