התוועדות גאולתית: הקהילה התכנסה לציון ט' ויו"ד כסליו | להכניס את הא'

התוועדות שהתחילה בערבו של יום ט' כסליו והעמיקה ארוכות אל אורו של יו"ד – ימי ההולדת, ההסתלקות וחג גאולתו של 'האדמו"ר האמצעי', השני לשולשלת נשיאי חב"ד.משפחת חבר הקהילה היקר ר' שמואל סטרול שי' אירחה ברוחב לב את החברים וערכה שולחנות ב'פארבייסן' משובח.

את ההתוודעות הוביל משפיע אורח הרב פאלע ברוד שליט"א משלוחי הרבי לקריית ארבע.

הרב ברוד הפליא בשומעים על ייחודם של היומיים וכן של חודש כסליו בכלולותו שמכונה חודש הגאולה. בו הגאולה והשלכותיה קשורים עם כל יום ויום.

הוא דחק בכל אחד לחיות גאולה וזאת על ידי גישה גאולתית – מעל הטבע והעולם.ניגוני התעוררות נמשכו עד לשעות הקטנות והחלטות טובות היו כ'פועל יוצא' של הערב המחזק.