התוועדות חסידית בבנין העיריה

לכבוד חג הגאולה יט' כסלו נצפו רבני ושלוחי חב"ד הרב אליעזר ויינר הרב חיים אליהו גלוכובסקי והרב בנימין מנדלסון ביחד עם חבר המועצה ר' ישראל מנדלסון אומרים לחיים במשרדו של סגן ראש העיר וממונה חינוך הרב ישעיהו ארנרייך, חג הגאולה זהו ראש השנה לחסידות יום שמסמל את האור והחיות שהחינוך החסידי מעניק להולכים בדרכי החסידות,
לאחר אמירת לחיים נתנו חסידי חב"ד לרב ארנרייך את ספר התניא שכתב אדמו"ר הזקן שהיום הוא חג גאולתו