טיול לחיילי צ"ה המצטיינים

צ'ופר למצטיינים: היום נערך טיול חווייתי לילדים המצטיינים בתוכנית לימוד משניות בעל פה שמתקיימת בבית חב"ד רמב"ש ג'.

תודה לרכז התוכנית הרב דוד סבן
ולחברי הקהילה היקרים שהגיעו להדריך בטיול ה"ה:
אביגדור פקטור, משה רייכמן, ישראל בר כוכבא, מנדי ברוד וברוך סטרול

וזוהי רק ההתחלה!